dilluns, 14 de juny de 2010

Harem


Un harem és el conjunt d'esposes en matrimonis polígams i el lloc on viuen, on les visites masculines són prohibides, dret de l'espòs o els fills. A vegades els harems han estat guardats per eunucs.

Diverses civilitzacions han tingut harems, entre les que destaca la islàmica, amb l'apogeu a Al-Àndalus i l'Imperi Otomà. Igualment, els faraons egipcis i determinats cultes hinduistes han tingut harems, sovint ocupant una ala separada del palau. Un harem molt poblat es considerava un signe de riquesa (per mantenir tantes dones), i per aquest motiu estaven associats a la noblesa i especialment a la monarquia.