dimarts, 24 de febrer de 2009

passejada de diumenge


PARAULES DE SÒCRATES

Sòcrates, diu que es féu fer una casa
i, al temps de fabricar-la, ningú passa
que, per ser baixes o altes,
en les parets no trobe moltes faltes.
A este tot lo de dins molt poc li agrada,
atre molt que dir troba en la fatxada,
un así i atre asà l’obra detesta,
i cesta diu aquell, i este ballesta.
Tot lo poble a una veu diu que és estreta
i que allò casa no és, sinó caseta.
Sòcrates, «Tal qual és —digué— volguera
que d’amics bons umplir-la jo poguera.
Ja és comú el nom d’amic; mes al temps d’ara,
un amic verdader és cosa rara.»

Vicent Olcina

divendres, 13 de febrer de 2009