dilluns, 12 de juliol de 2010

Gustav Vigeland


Sense cap dubte, la major obra que Gustav Vigeland va realitzar, la qual ho va convertir en un artista consagrat, és el parc de les Escultures, Oslo.
Però les labors d'este important artista no van finalitzar amb la creació del parc de les Escultures, sinó que després d'això, l'artista va viatjar per tot el món, deixant mostres del seu art per totes les bandes, per la qual cosa en l'actualitat, podrem trobar interessants obres d'este artista en pràcticament totes les ciutats importants del món.