diumenge, 27 de desembre de 2009


LA CAÇA DE LES MONES


En Índies, prop del riu dit d’Amaçones,
els salvatges així cacen les mones.
Tenen a cosa feta
uns quants cànters de boca molt estreta,
els omplin de panotxes, i a deshora
d’aquell gran riu se’ls deixen a la vora.
En emboscada es queda el caçador,
i a l’instant que les mones el olor
senten de les panotxes, sens recel
van als cànters com mosques a la mel.
Prenen luego una espiga, i en sa mà
la volen traure a fora, mes en va,
perquè a posta té feta
cada cànter la boca tan estreta
que per ella la mà, com buida estiga,
ix i entra bé, mes no si porta espiga.
Mes com açò les mones no ho comprenen,
mai la panotxa solten que en mà tenen:
forcegen i treballen més d’una hora
per veure si podran traure-la fora;
mes mai poden, i així, per la mà preses,
allí es queden per no soltar les preses.
En açò, el caçador pren son bastó,
les acomet, i a força de braó,
en moneda de bones bastonades
es cobra les panotxes mal robades,
o, si no vol matar-les l’indià,
les pren vives tenint son furt en mà.
Més tontes que estes mones,
s’encontren així així moltes persones
que, ans que soltar l’hasienda o els dinés,
perden sa vida, i l’ànima, que és més.

Vicent Olcina

dilluns, 16 de novembre de 2009

Vosté a mi


Perquè puga travar-se una verdadera amistat, és necessari prescindir de la superioritat que puguen atorgar l’edat, els honors, les riqueses o el poder. L’únic motiu que ens ha d’incitar a l’amistat és la busca de les virtuts i el mutu perfeccionament.

Confucio

dimecres, 11 de novembre de 2009

1962 L'ANY DEL TIGRE


Arriba l’any del Tigre, “2010”, l’any on la fortalesa prevaldrà, sent la característica fonamental d’este signe del zodíac Xinés, esta personalitat on l’orgull, té la seua màxima expressió quan ho enfoca només una cosa pot atraure i és l’èxit.
Els Tigres són sers independents i arrogants, la paraula autoestima va nàixer de la seua essència, són tenaços, intel•ligents, intuïtius, subtils i tan suaus com agressius, tancant este cúmul de característiques la seua bellesa.
Les històries, llegendes o creences diuen que els Tigres es transformen en animals sobrenaturals o místics, a tal punt que els pares a Xina solen incloure l’ideograma del Tigre en els noms dels seus fills xiquets de bolquers, amb la intenció que d’alguna manera la seua fortalesa passe als seus fills, també esta simbologia és utilitzada com a amulet per a la salut dels xiquets i de la llar en general.
Una de les expressions que definixen a la personalitat Tigre dins de l’horòscop Xinés és la següent: “Els tigres rugixen quan hi ha vent” interpretació que aplicada als hòmens es traduïx en: “Els grans hòmens s’alcen quan sorgixen reptes”.
El Tigre sempre posarà totes les seues energies per a eixir avant, el 2010 necessitarà de l’esperit dels Tigres per a la concreció de projectes o metes, destacaran com sempre, en particular per que caldrà prendre moltes decisions davant de canvis sobtats que la globalització, exigirà alterant les economies.
Tigres són aquells nascuts en els anys següents:
(1902,1914,1926,1938,1950,1962,1974,1986,1998 I 2010)

dissabte, 25 d’abril de 2009

EL MEU POBLE


Bevíem a glops aspres vins de burla el meu poble i jo.
Escoltàvem forts arguments del sabre el meu poble i jo.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
La mateixa sort ens uní per sempre: el meu poble i jo.
Senyor, servidor? Som indestriables el meu poble i jo.
Tenim la raó contra bords i lladres el meu poble i jo.
Salvàvem els mots de la nostra llengua el meu poble i jo.
A baixar graons de dol apreníem el meu poble i jo.
Davallats al pou, esguardem en laire el meu poble i jo.
Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo.

dimecres, 18 de març de 2009


“ No pretenguem que les coses canvien, si sempre fem el mateix. La crisi és la millor benedicció que pot succeir-li a persones i països, perquè la crisi porta progressos. La creativitat naix de l'angoixa, com el dia naix de la nit fosca. És en la crisi que naix la inventiva, els descobriments i les grans estratègies. Qui supera la crisi, se supera a si mateix sense quedar “ superat “.
Qui atribuïx la crisi als seus fracassos i penúries, violenta el seu propi talent i respecta mes als problemes que a les solucions. La veritable crisi, és la crisi de la incompetència. L'inconvenient de les persones i els països és la peresa per a trobar les eixides i solucions. Sense crisi no hi ha desafiaments, sense desafiaments la vida és una rutina, una lenta agonia. Sense crisi no hi ha merits. És en la crisi on aflora el millor de cada u, perquè sense crisi tot vent és carícia. Parlar de crisi és promoure-la, i callar en la crisi és exaltar el conformisme. En compte d'açò, treballem de valent. Acabem d'una vegada amb la crisi amenaçadora, que és la tragèdia de no voler lluitar per superar-la.”

Albert Einstein.

diumenge, 1 de març de 2009

dimarts, 24 de febrer de 2009

passejada de diumenge


PARAULES DE SÒCRATES

Sòcrates, diu que es féu fer una casa
i, al temps de fabricar-la, ningú passa
que, per ser baixes o altes,
en les parets no trobe moltes faltes.
A este tot lo de dins molt poc li agrada,
atre molt que dir troba en la fatxada,
un así i atre asà l’obra detesta,
i cesta diu aquell, i este ballesta.
Tot lo poble a una veu diu que és estreta
i que allò casa no és, sinó caseta.
Sòcrates, «Tal qual és —digué— volguera
que d’amics bons umplir-la jo poguera.
Ja és comú el nom d’amic; mes al temps d’ara,
un amic verdader és cosa rara.»

Vicent Olcina

divendres, 13 de febrer de 2009