dissabte, 25 d’abril de 2009

EL MEU POBLE


Bevíem a glops aspres vins de burla el meu poble i jo.
Escoltàvem forts arguments del sabre el meu poble i jo.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
La mateixa sort ens uní per sempre: el meu poble i jo.
Senyor, servidor? Som indestriables el meu poble i jo.
Tenim la raó contra bords i lladres el meu poble i jo.
Salvàvem els mots de la nostra llengua el meu poble i jo.
A baixar graons de dol apreníem el meu poble i jo.
Davallats al pou, esguardem en laire el meu poble i jo.
Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo.